Tag: ஆசிய அபிவிருத்தி

ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி ஆதரவு… நீர் வழங்கல் துறை நடவடிக்கைகளுக்கு.! 

இலங்கை ஜனாதிபதியின் சிரேஷ்ட ஆலோசகரும் ஜனாதிபதி பணிக்குழு பிரதானியுமான சாகல ரத்நாயக்க தலைமையில்   ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் அண்மையில்   மறுசீரமைப்பு வேலைத்திட்டத்தின் கொள்கைத் திட்டமிடல் மற்றும் கண்காணிப்புக் கட்டமைப்பு ...

மேலும்...
  • விருப்பமானவை
  • கருத்துகள்
  • அண்மை